władze

Powołanie Stowarzyszenia Cloud Security Alliance Polska

W dniu wczorajszym, w trakcie spotkania założycielskiego udało się podjąć następujące uchwały: 1. Uchwała o założeniu stowarzyszenia 2. Uchwała o zatwierdzeniu statutu stowarzyszenia 3. Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego 4. Uchwała o wyborze Zarządu 5. Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej 6. Uchwała o powierzenie stanowisk w zarządzie. Ukonstytuował się również pierwszy Zarząd w składzie: Marcin Fronczak – Przewodniczący Adam Haertle – Skarbnik Krystian Szybis – Sekretarz Patryk Gęborys – Wiceprzewodniczący Jakub Syta – Wiceprzewodniczący Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby: Radosław Kaczorek Bolesław Szomański Wojciech Szyksznia Spotkania zostało zakończone ciekawą dyskusją o oczekiwaniach członków stowarzyszenia wobec CSA Polska, o misji i cele stowarzyszenia oraz Czytaj dalej