walne

Powołanie Stowarzyszenia Cloud Security Alliance Polska

W dniu wczorajszym, w trakcie spotkania założycielskiego udało się podjąć następujące uchwały: 1. Uchwała o założeniu stowarzyszenia 2. Uchwała o zatwierdzeniu statutu stowarzyszenia 3. Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego 4. Uchwała o wyborze Zarządu 5. Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej 6. Uchwała o powierzenie stanowisk w zarządzie. Ukonstytuował się również pierwszy Zarząd w składzie: Marcin Fronczak – Przewodniczący Adam Haertle – Skarbnik Krystian Szybis – Sekretarz Patryk Gęborys – Wiceprzewodniczący Jakub Syta – Wiceprzewodniczący Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby: Radosław Kaczorek Bolesław Szomański Wojciech Szyksznia Spotkania zostało zakończone ciekawą dyskusją o oczekiwaniach członków stowarzyszenia wobec CSA Polska, o misji i cele stowarzyszenia oraz Czytaj dalej

Spotkanie Założycielskie Stowarzyszenia CSA Polska

11 kwietnia 2012 roku o godz.18:00 w budynku Knowledge Village przy ul. Wiertniczej 141 w Warszawie odbędzie się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Cloud Security Alliance Polska Porządek spotkania jest następujący: 1.Wybór Przewodniczącego zebrania założycielskiego i protokolanta. 2.Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały o założeniu Cloud Security Alliance Polska. 4.Przyjęcie statutu Cloud Security Alliance Polska 5.Wybór Komitetu założycielskiego Cloud Security Alliance Polska. 6.Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Cloud Security Alliance Polska.. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie zebrania