trusted cloud initiative

Prośba o informację zwrotną nt.TRUSTED CLOUD INITIATIVE REFERENCE ARCHITECTURE V2.0

Grupa robocza Cloud Security Alliance Trusted Cloud Initiative (TCI) prosi o pomoc w przeglądzie i skomentowaniu najnowszej wersji TCI Reference architecture v2.0. TCI wspiera dostawców usług w chmurze w rozwoju prac nad zapewnieniem bezpiecznego i  interoperacyjnego zarządzania  tożsamością, dostępem, zgodnością. TCI dostarcza model referencyjny, materiały szkoleniowe, kryteria dla certyfikacji oraz narzędzia dla dostawców usług w chmurze służace do samooceny. TCI został stworzony w neutralny dla dostawców sposób. Misja TCI: Promocja badań, rozwoju i edukacji w zakresie najlepszych praktyk i metodologii związanych z architekturą referencyjną w celu zapewnienia bezpieczecznej chmury

TCI – Trusted Cloud Inititiative

Trusted Cloud Initiative pomaga dostawcom chmury w rozwoju prac nad zapewnieniem bezpiecznego i  interoperacyjnego zarządzania  tożsamością, dostępem, zgodnością. TCI dostarcza model referencyjny, materiały szkoleniowe, kryteria dla certyfikacji oraz narzędzia dla dostawców usług w chmurze służace do samooceny. TCI został stworzony w neutralny dla dostawców sposób. TCI może służyć zarówno jako metodologią jak i zestaw narzędzi dla architektów bezpieczeńśtwa i ekspertów zarządzających ryzykiem wspierający ich w ocenie i analizie ryzyka i systemu kontroli zaimplementowanych u dostawcy oraz w planowaniu spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa