risk management

TCI – Trusted Cloud Inititiative

Trusted Cloud Initiative pomaga dostawcom chmury w rozwoju prac nad zapewnieniem bezpiecznego i  interoperacyjnego zarządzania  tożsamością, dostępem, zgodnością. TCI dostarcza model referencyjny, materiały szkoleniowe, kryteria dla certyfikacji oraz narzędzia dla dostawców usług w chmurze służace do samooceny. TCI został stworzony w neutralny dla dostawców sposób. TCI może służyć zarówno jako metodologią jak i zestaw narzędzi dla architektów bezpieczeńśtwa i ekspertów zarządzających ryzykiem wspierający ich w ocenie i analizie ryzyka i systemu kontroli zaimplementowanych u dostawcy oraz w planowaniu spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa