rejestracja

Rejestracja stowarzyszenia

Z wielką przyjemnością informujemy,  że w dniu 11.10.2012 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu naszego stowarzyszenia do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Tym samym znikają formalne przeszkody i stowarzyszenie w niedługim czasie będzie mogło rozpocząć aktywną działalność. Dziękujemy za cierpliwość i zapraszamy do aktywnej współpracy

Utworzenie polskiego oddziału

Rozpoczęliśmy właśnie proces formowania polskiego oddziału Cloud Security Alliance. Już wkrótce na tych stronach pojawią się dodatkowe informacje i szczegóły. Tych którzy już teraz chcieliby dołączyć do naszego grona zapraszamy do rejestracji na grupie LinkedIn