przestój

Front Range Internet – przerwa w dostawie usług pocztowych

Front Range Internet Inc.’s email services had an outage due to software-compatiblity issues with a new platform Około 16000 użytkowników Front Page Internet (zarówno indywidualnych jak i biznesowych) nie mogło odebrać ani wysłać wiadomości mailowych przez 3 dni Przerwa w dostawie usług została spowodowana problemamii z kompatybilnością  oprogramowania z nową platformą

2 przestoje usług Apple’a w ciągu 2 dni

Usługi chmurowe Apple – iCloud i iTunes – nie były dostępne przez krótki okres czasu w ciągu 2 dni. 26 czerwca około 1,5% wszystkich użytkowników nie mogło skorzystać z usługi iCloud (przechowywanie dokumentów, strumień zdjęć, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych) przez około 45 minut Następnego dnia usługa iTunes nie była dostępna dla około 20% użytkowników. Apple nie podał przyczyny przerw w dostawie usług