oddział

Powołanie Stowarzyszenia Cloud Security Alliance Polska

W dniu wczorajszym, w trakcie spotkania założycielskiego udało się podjąć następujące uchwały: 1. Uchwała o założeniu stowarzyszenia 2. Uchwała o zatwierdzeniu statutu stowarzyszenia 3. Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego 4. Uchwała o wyborze Zarządu 5. Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej 6. Uchwała o powierzenie stanowisk w zarządzie. Ukonstytuował się również pierwszy Zarząd w składzie: Marcin Fronczak – Przewodniczący Adam Haertle – Skarbnik Krystian Szybis – Sekretarz Patryk Gęborys – Wiceprzewodniczący Jakub Syta – Wiceprzewodniczący Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby: Radosław Kaczorek Bolesław Szomański Wojciech Szyksznia Spotkania zostało zakończone ciekawą dyskusją o oczekiwaniach członków stowarzyszenia wobec CSA Polska, o misji i cele stowarzyszenia oraz Czytaj dalej

Spotkanie Założycielskie Stowarzyszenia CSA Polska

11 kwietnia 2012 roku o godz.18:00 w budynku Knowledge Village przy ul. Wiertniczej 141 w Warszawie odbędzie się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Cloud Security Alliance Polska Porządek spotkania jest następujący: 1.Wybór Przewodniczącego zebrania założycielskiego i protokolanta. 2.Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały o założeniu Cloud Security Alliance Polska. 4.Przyjęcie statutu Cloud Security Alliance Polska 5.Wybór Komitetu założycielskiego Cloud Security Alliance Polska. 6.Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Cloud Security Alliance Polska.. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie zebrania

Utworzenie polskiego oddziału

Rozpoczęliśmy właśnie proces formowania polskiego oddziału Cloud Security Alliance. Już wkrótce na tych stronach pojawią się dodatkowe informacje i szczegóły. Tych którzy już teraz chcieliby dołączyć do naszego grona zapraszamy do rejestracji na grupie LinkedIn