interoperacyjność

Interoperacyjność i przenaszalność – jak uniezależnić się od dostawcy

Zgodnie z zasadą Pareto 80% dochodu generuje 20% klientów, stąd dla każdego z dostawców ich utrzymanie jest kluczową kwestią. Służą temu różne programy lojalnościowe, ciągłe doskonalenie usług czy produktów, przywiązanie do marki itd. Nie ma w tym nic złego, jeśli nie ogranicza swobody klienta. Często jednak spotykamy się z praktykami mającymi na celu uzależnienie od dostawcy i konieczności korzystania tylko z jego produktów lub usług. Mówimy wtedy o zjawisku vendor lock-in, występującym również w przypadku usług  chmurowych. W artykule opiszę kilka wskazówek, jak uniknąć zagrożeń i nie dać się złapać w pułapkę uzależnienia. Podstawowe pojęcia Vendor lock-in – uzależnienie od Czytaj dalej