edukacja

Pierwszy w Polsce kurs przygotowujący do egzaminu CCSK

W dniach 17-18 grudnia 2012 organizowany jest pierwszy w Polsce kurs przygotowujący do egzaminu CCSK. Szkolenie jest autoryzowane przez Cloud Security Alliance i prowadzone jest przez autoryzowanego trenera. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu i uzyskania certyfikatu Certicate of Cloud Security Knowledge (CCSK) oraz nabycie wiedzy niezbędnej do zarządzania ryzykiem w modelu cloud computing. Kurs składa się z jednego lub dwóch dni szkoleniowych.: CCSK Basic (szkolenie jednodniowe) – W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się ze szczegółowym opisem modelu cloud computing oraz związanymi z nim ryzykami. Kurs obejmuje swym zakresem wszystkie domeny z najnowszego dokumentu z wytycznymi Cloud Security Alliance Czytaj dalej

Stypendia CSA z zakresu bezpieczeństwa chmur

CSA oferuje e Europie w 3 letnie stypendia dla doktorantów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa chmur Do 14 lipca trzeba dostarczyć: – 2-3 stronicowy opis głównych założeń / tez pracy – szczegółowe CV – xero i tłumaczenie dyplomu – 2 listy referencyjne Osoby zainteresowane będące (lub zamierzające formalnie stać się przed 1 listopada tego ) doktorantem uczelni wyższej zapraszamy do kontaktu. Wymaganiem stypendium jest między innymi to, że te osoby aktywnie włączą się w prace międzynarodowego zespołu ekspertów CSA i będą służyć swoją pracą i doświadczeniem. Innymi słowy CSA nie tylko oferuje stypendium, ale umożliwi równocześnie zastosowanie projektu w praktyce!