cyberprzestepczość

Ataki sieciowe 2013

18 i 19 marca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się III konferencja o cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwie z udziałem najlepszy prawników, specjalistów branży IT zajmujących się bezpieczeństwem oraz przedstawicieli agend rządowych. Jest to jedno z największych w Polsce spotkań prawników z informatykami, którzy rozmawiają o cyberbezpieczeństwie. Organizatorem spotkania jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii, którego Opiekunem jest jeden z najlepszych w Europie znawców tematyki cyberprzestępczości – prof. dr hab. Andrzej Adamski.