Consensus Assessment Initiative

Consensus Assessment Initiative

Projekt Cloud Security Alliance Consensus Assessments Initiative (CAI) został uruchomiony w celu przeprowadzenia badań, stworzenia narzędzi i utworzenia partnerstwa branżowego, aby umożliwić ocenę usług dostarczanych w modelu cloud computing.  Uczestnicy projekty koncentrują się na dostarczeniu powszechnie akceptowanych przez branżę metod i sposobów na prezentację i  udokumentowanie jakie mechanizmy kontrolne są zaimplementowane w IaaS,PaaS i SaaS, powodując, że system kontroli stosowany przez dostawcę jest przejrzysty i transparentny. Pierwszym produktem tego projektu jest Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) – prosty kwestionariusz dostępny w formie arkusza zawierający zestaw pomocnych dla konsumenta lub audytora pytań, które można zadać dostawcy usług