Cloud Security Alliance

CLIC – CSA LEGAL INFORMATION CENTER

Zamieszanie wokół prawnych aspektów jest jednym z największych problemów, z którym musza się zmierzyć zarówno dostawcy jak i odbiorcy chmury. Regulacje prawne dotyczące dostępu jednostek rządowych do danych oraz odnoszące się do ochrony prywatności są różne w poszczególnych państwach i jurysdykcjach.   Regulacje Patriot Act również nastręczają sporo kłopotów. CSA Legal Information Center jest inicjatywą założoną przez środowisko ekspertów stanowiącą żródło informacji w zakresie globalnych aspektów prawnych dotyczących cloud computingu. Misją CLIC jest dostarczenie obiektywnych informacji dotyczących zastosowania  istniejących zapisów prawnych oraz tych, na które mają wpływ nowe trendy technologiczne i wymagających modyfikacji Personel CSA Legal Information Center stanowią eksperci Czytaj dalej

TCI – Trusted Cloud Inititiative

Trusted Cloud Initiative pomaga dostawcom chmury w rozwoju prac nad zapewnieniem bezpiecznego i  interoperacyjnego zarządzania  tożsamością, dostępem, zgodnością. TCI dostarcza model referencyjny, materiały szkoleniowe, kryteria dla certyfikacji oraz narzędzia dla dostawców usług w chmurze służace do samooceny. TCI został stworzony w neutralny dla dostawców sposób. TCI może służyć zarówno jako metodologią jak i zestaw narzędzi dla architektów bezpieczeńśtwa i ekspertów zarządzających ryzykiem wspierający ich w ocenie i analizie ryzyka i systemu kontroli zaimplementowanych u dostawcy oraz w planowaniu spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa