Cloud ControlMatrix

Cloud Control Matrix

Macierz wymagań z zakresu bezpieczeństwa dla dostawców i odbiorców usług w chmurze Cloud Control Matrix (CCM) została zaprojektowana w celu dostarczenia dostawcom w chmurze fundamentalnych zasad z zakresu bezpieczeństwa i wspomagania odbiorców usług w chmurze w ocenie i analizie ryzyka związanego z modelem cloud computing. CCM dostarcza zestawu kontroli w postaci macierzy, która pozwala zrozumieć główne koncepcje  i wymagania zakresu bezpieczeństwa i nadzoru IT w odniesieniu do 14 domen bezpieczeństwa opisanych w przewodniku CSA. Twórcy Cloud Security Alliance Controls Matrix  tworzyli macierz bazując na relacjach pomiędzy wymaganiami powszechnie uznawanych standardów, norm, regulacji I najlepszych praktyk branżowych m.in. ISO 27001/27002, ISACA COBIT, Czytaj dalej