cissp

CISSP+CCSK – nowa inicjatywa ISC2 i CSA

Infosecurity Europe, London, UK – 24 kwietnia 2013: (ISC)2 , największa na świecie organizacja non-profit zajmująca się bezpieczeństwem informacji oraz  Cloud Security Alliance (CSA), organizacja non-profit z misją promowania i wykorzystywania najlepszych praktyk w obszarze bezpieczeństwa modelu cloud computing,  podpisały umowę o współpracy w zakresie nowego prgramu certyfikacyjnego z zakresu bezpieczeństwa informacji. Wspólna inicjatywa ma na celu ustanowienie wspólnych, globalnych zasobów wiedzy oraz najlepszych praktyk w zakresie projektowania, wdrożenia i zarządzania bezpieczeństwem w systemach wykorzystywanych w modelu chmury.  Program będzie oparty na programach certyikacyjnych oferowanych przez obie organizacje: (ISC)² – Certified Information Systems Security Professional (CISSP) i CSA- Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) Czytaj dalej