CIIP

Przetwarzanie w chmurze a Ochrona Krytycznej Infrastruktury Informacyjnej (CIIP)

Krytyczna Infrastruktura Informacyjna (Critical information infrastructures -CII) obejmuje systemy informatyczne i telekomunikacyjne (ICT) które są kluczowe dla gospodarki lub społeczeństwa kraju lub grupy krajów. Komisja Europejska definiuje CII  jako wszystkie systemy informatyczne i telekomunikacyjne, które a) same stanowią infrastrukturę krytyczną lub b) są istotne dla funkcjonowania innych infrastruktur krytycznych Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) określa mianem Krytycznej Infrastruktury Krytycznej te systemy informacyjne i sieci, w których awaria lub zniszczenie mają istotny wpływ na zdrowie, ochronę, bezpieczeństwo i warunki ekonomiczne obywateli lub funkcjonowanie rządu lub gospodarki.