CERT

Jak bezpiecznie korzystać z chmury

Instytut SANS od siedmiu lat wydaje comiesięczny biuletyn poświęcony bezpieczeństwu. Biuletyn wydawany jest w wielu językach, a jego polska wersja powstaje przy współpracy z CERT Polska. W czerwcowym wydaniu poruszony został temat bezpiecznego korzystania z chmury. Kilkanaście zasad nie wyczerpuje tematu, ale stanowi dobrą podstawę o przeprowadzenia własnej analizy.