big data

Raport: 10 największych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa i prywatności w big data

Grupa robocza CSA Big Data opublikowała raport identyfikujący 10 nowych I fundamentalnie rożnych technicznych o organizacyjnych problemów dotyczących z bezpieczeństwem i prywatnością big data. Przy opracowaniu raportu przeprowadzono wywiady z członkami CSA oraz rozesłano ankiety wśród ekspertów praktyków.. W wyniku tych działań powstała wstępna lista dziesięciu najbardziej istotnych wyzwań dotyczących big data: 1. Bezpieczne przetwarzanie w rozproszonych środowiskach 2. Najlepsze praktyki bezpieczeństwa dla nierelacyjnych baz danych Security best practices for 3. Bezpieczne przechowywanie danych i logów transakcyjnych 4. Walidacja/filtrowanie danych wejściowych 5. Bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym i monitoring zgodności 6. Rozbudowywana i złożona eksploracja i analiza danych chronionych ze względu Czytaj dalej