bezpieczeńśtwo w chmurze

Raport Gartnera: “Predicts 2013: Security Solutions”

Z nowego raportu Gartnera “Predicts 2013: Security Solutions” wynika, że wykorzystanie rozwiązań opartych o model przetwarzania w chmurze jeszcze się zwiększy i będzie miało wpływ na sposób zabezpieczania danych oraz jak kluczowe agencje rządowe będą traktowały kwestię bezpieczeństwa chmury publicznej Gartner prognozuje, że do 2015 roku, 10 procent wszystkich usług IT w przedsiębiorstwach będzie dostarczanych w modelu chmury, koncentrując się na usługach pocztowych, bezpieczeństwie usług webowych, zdalnej ocenie podatności. Przewiduje również, że usługi chmurowe  wygenerują wiele fuzji i przejęć w sektorze małych i średnich firm świadczących usługi bezpieczeństwa w modelu chmury.  Jeśli trend się utrzyma, to Gartner oczekuje, że usługi Czytaj dalej

Badania dotyczące chmury

Nowe badanie przeprowadzone przez dostawcę rozwiązań IT dla przedsiębiorstw, Damovo UK, ujawniło, że aż 80% osób odpowiedzialnych za zarządzanie IT w firmie twierdzi, iz w przypadku gdy przeniosą oni usługi IT do chmury, to jeśli cos pójdzie nie tak to będzie jedynie ich odpowiedzialność Z badania przeprowadzonego przez Vanson Bounde w UK na grupie 100 dyrektorów IT w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników wynika, że 9 na 10 respondentów wskazuje, ze dostawcy chmur powinni  ponosić większą odpowiedzialność za dostarczane przez siebie usługi oraz wykazywać się większą transparentnością, która prowadzi do większego nadzoru nad danymi Ciekawe, że blisko 70% respondentów wierzy, Czytaj dalej

Wirtualizacja vs cloud computing

Wirtualizacja vs. Chmura Używanie naprzemiennie pojęć „ chmura” i „wirtualizacja” jest dość powszechne. To nie są synonimy! Wirtualizacja jest platformą dla większości chmur I odwrotnie, chmury (IaaS) stanowią platformę dla wirtualizacji. –      W modelu Iaas cloud software aranżuje i zarządza wirtualizacją Żeby lepiej wyjaśnić zamieszanie powstałe wokół chmury i wirtualizacji należy zrozumieć jak usługi w chmurze i wirtualizacji oddziałują na siebie wzajemnie. W szumie medialnym i marketingowym, pojęcia te są używane równoznacznie co oczywiście jest błędem. Spróbujmy zatem zdefiniować pojęcia wirtualizacji i chmury i znaleźć różnice i relacje pomiędzy nimi: Według Wikipedii „ Wirtualizacja umożliwia efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych środowiska informatycznego Czytaj dalej