apple

2 przestoje usług Apple’a w ciągu 2 dni

Usługi chmurowe Apple – iCloud i iTunes – nie były dostępne przez krótki okres czasu w ciągu 2 dni. 26 czerwca około 1,5% wszystkich użytkowników nie mogło skorzystać z usługi iCloud (przechowywanie dokumentów, strumień zdjęć, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych) przez około 45 minut Następnego dnia usługa iTunes nie była dostępna dla około 20% użytkowników. Apple nie podał przyczyny przerw w dostawie usług