Dołącz do nas

CSA Polska – członkostwo

Polski oddział Cloud Security Alliance jest stowarzyszeniem, które na główny cel swojego działania wybrał organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji w tematyce bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w „chmurze” oraz prowadzenie badań i analiz w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych w modelu „cloud computing”. jeśli jesteś zainteresowany udziałem w tych inicjatywach przyłącz się do nas wypełniając deklarację członkowską i wysyłając na adres biuro@bezpiecznachmura.org

Załączniki – Status stowarzyszenia CSA Polskadeklaracja_czlonkowska_CSA

Jakie są korzyści z członkostwa w Cloud Security Alliance Polska ?

Nawiązanie relacji zarówno biznesowych jak i towarzyskich na spotkaniach i konferencjach organizowanych przez CSA Polska
Edukacja – wymiana informacji, dostęp do wyników badań oraz materiałów szkoleniowych i branżowych, a także dostęp do stypendiów międzynarodowych
Udział w międzynarodowych badaniach – możliwość AKTYWNEGO udziału w badaniach prowadzonych przez międzynarodowe grupy robocze
Rozwój zawodowy – wymiana doświadczeń oraz kontakt z dostawcami usług w chmurze
Zniżki – liczne zniżki na konferencje krajowe i międzynarodowe, szkolenia, materiały edukacyjne
Członkostwo w CSA Polska ma otworzyć możliwość współuczestnictwa oraz brania aktywnego udziału w:

konferencjach

pracach badawczych i analizach

formalnych/nieformalny spotkaniach oddziału

dyskusjach na temat bezpieczenstwa chmury

możliwość korzystania z udostepnionych stowarzyszeniu aplikacji/systemów etc.

Poziomy członkostwa

Członek zwyczajny / honorowe

Czynne uczestnictwo w formalnych spotkaniach oddziału
Możliwość dyskutowania na forum oddziału (linkedin)
Uczestnictwo w badaniach i analizach
Prezentacje na spotkaniach oddziału
Dostep do badan, analiz i webcastow na stronie CSA Polska
Zniżki na konferencje organizowane lub współorganizowane przez CSA
Publikacja white paperów na stronie CSA Polska
Możliwość korzystania z udostępnionych stowarzyszeniu aplikacji/systemów sponsorów
Członek wspierający

Czynne uczestnictwo w formalnych spotkaniach oddziału
Możliwość dyskutowania na forum oddziału (linkedin)
Uczestnictwo w badaniach i analizach
Prezentacje na spotkaniach oddziału
Dostep do badan, analiz i webcastow na stronie CSA Polska
Możliwość uczestnictwa w roli sponsora oddziału (zdefiniowana w osobnym dokumencie)
Prawa przysługujące członkowi wspierającemu w czasie trwania umowy:

udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszonych z głosem doradczym,
logo/nazwa członka wspierającego na stronie internetowej CSA Polska w specjalnej sekcji członków wspierających Stowarzyszenie,
informacja o planach imprez organizowanych lub współorganizowanych przez CSA Polska,
dedykowana podstrona o ofercie członka wspierającego,
logo/nazwa członka wspierającego w materiałach reklamowych CSA Polska w specjalnej sekcji,
prawo do powołania się we własnych materiałach reklamowych i informacyjnych na członkostwo w stowarzyszeniu CSA Polska i status członka wspierającego..
wyeksponowanie logo/nazwy na stronie internetowej CSA Polska, z linkiem do strony członka stowarzyszonego,
Na spotkaniach organizowanych przez CSA Polska umieszczenie swoich materiałów marketingowych (roll-up, długopisy, notatniki)
prawo do dwóch wystąpień z komercyjną prezentacją na spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenie w ciągu roku,
prawo do powołania się we własnych materiałach reklamowych i informacyjnych na członkostwo w stowarzyszeniu CSA Polska
zniżki dla sponsorów w imprezach współorganizowanych przez CSA Polska
Dodatkowo, członkowie aktywni zgłoszeni przez Członka wspierającego, mają uprawnienia takie jak członkowie zwyczajni, tj prawo do:

udziału w spotkaniach merytorycznych
dostępu do informacji przeznaczonych jedynie dla aktywnych członków CSA Polska (materiały warsztatowe, zamknięte fora dyskusyjne itd.)
udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z prawem czynnego i biernego prawa wyborczego
W ramach dodatkowych umów możliwe jest:

pierwszeństwo udziału w wydarzeniach planowanych przez CSA Polska,
zniżki dla partnerów sponsorów w imprezach współorganizowanych przez CSA Polska
wyeksponowanie logo/nazwy stronie internetowej CSA Polska,
umieszczenie Państwa znaku handlowego lub nazwy w widocznym miejscu podczas konferencji, sympozjów, warsztatów lub seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie
sponsorowanie badań i projektów organizowanych przez CSA Polska
umieszczenie Państwa stoiska promocyjnego podczas konferencji i seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie (koszty stoiska promocyjnego i powierzchni ponosi wystawiający umieszczenie Państwa znaku handlowego lub nazwy na materiałach publikowanych przez Stowarzyszenie.
Korzyści wynikające z bycia członkiem wspierającym:

Wzmocnienie wizerunku organizacji dbającej o edukację, podnoszenie świadomości i tworzenie standardów w zakresie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej
Networking z Członkami Stowarzyszenia są ludzie w różny sposób związani z usługami w chmurze i z tego względu mający różny punkt widzenia na temat ich bezpieczeństwa. Są to m.in. eksperci w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem informacji, prawnicy, przedstawiciele instytucji naukowych, pasjonaci oraz reprezentanci dostawców usług chmurowych. Ta różnorodność sprawia, że CSA Polska jest platformą komunikacji pomiędzy stronami zaangażowanymi i zainteresowanymi bezpieczeństwem chmury oraz doskonałym miejscem do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązywania relacji biznesowych.
Dotarcie z własnym przekazem do szerokiej grupy odbiorców
Dostęp do wyników badań prowadzonych przez Stowarzyszenie

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Facebooklinkedin