O CSA

Cloud Security Alliance International

Cloud Security Alliance  jest globalną organizacją non-profit, której misją jest promowanie najlepszych praktyk i edukacja w zakresie bezpieczeństwa cloud computing. Jest to koalicja praktyków, ekspertów, korporacji, stowarzyszeń z obszaru bezpieczeństwa w chmurze. Organizacja posiada około 30.000 członków i ponad 60 oddziałów na całym świecie. Zarządza programem certyfikacyjnym z zakresu bezpieczeństwa Cloud ComputingCertificate of Cloud Security Knowledge

CSA Polska

Polski oddział Cloud Security Alliance jest stowarzyszeniem, które na główny cel swojego działania wybrał organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji w tematyce bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem  w „chmurze” oraz prowadzenie badań i analiz w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych w modelu „cloud computing”.

Członkami Stowarzyszenia są ludzie w różny sposób związani z usługami w chmurze i z tego względu mający różny punkt widzenia na temat ich bezpieczeństwa. Są to m.in. eksperci w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem informacji, prawnicy, przedstawiciele instytucji naukowych, pasjonaci oraz reprezentanci dostawców.

Ta różnorodność sprawia, że CSA Polska jest platformą komunikacji pomiędzy stronami zaangażowanymi i zainteresowanymi bezpieczeństwem chmury oraz doskonałym miejscem do wymiany wiedzy oraz doświadczeń.

Dołącz do nas

Załączniki –Status stowarzyszenia CSA Polskadeklaracja_czlonkowska_CSA

Jakie są korzyści z członkostwa w Cloud Security Alliance Polska ?

  • Nawiązanie relacji zarówno biznesowych jak i towarzyskich na spotkaniach i konferencjach organizowanych przez CSA Polska
  • Edukacja – wymiana informacji, dostęp do wyników badań oraz materiałów szkoleniowych i branżowych, a także dostęp do stypendiów międzynarodowych
  • Udział w międzynarodowych badaniach – możliwość AKTYWNEGO udziału w badaniach prowadzonych przez międzynarodowe grupy robocze
  • Rozwój zawodowy – wymiana doświadczeń oraz  kontakt z dostawcami usług w chmurze
  • Zniżki – liczne zniżki na konferencje krajowe i międzynarodowe, szkolenia, materiały edukacyjne
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Facebooklinkedin