CSA STARWatch – kolejny krok w rozwoju CSA STAR

 

CSA zrobiło kolejny krok w rozwoju programu CSA STAR i przygotowało rozwiązanie  w modelu SaaS – Software as A Serwise (Oprogramowanie jako usługa), STARWatch dostarcza zawartość CCM (Cloud control Matrix) i CAIQ (Consensus Assessments Initiative Questionnaire) w formie bazy danych pomagając organizacjom w uzyskaniu i utrzymaniu zgodności z wymaganiami programu STAR.

CSA STARWatch jest odpowiedni dla wszystkich zainteresowanych zarządzaniem zgodnością w chmurze:

Użytkownikom – Do zarządzania usługami chmurowymi dostarczanymi do ich organizacji by uzyskać potwierdzenie, że oczekiwany poziom bezpieczeństwa jest zapewniony.

Dostawcom– Do uzyskania i utrzymania zapisów CSA STAR i dostarczenia ich w szybki sposób na żądanie klientów

Audytorom – Jako narzędzie do przeprowadzenia audytu i oceny bezpieczeństwa dostarczanych usług.

Dostawcom rozwiązań bezpieczeństwa dla usług w chmurze – Do wykorzystania bazy danych i technicznych specyfikacji CSA STARWatch do integracji ze swoimi rozwiązaniami

 

 

Źródło: CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR) : Cloud Security Alliance

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Facebooklinkedin