Cloud Control Matrix

Nowe wersje CCM i CAIQ

Powstały nowe wersje Cloud Controls Matrix (CCM) i Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) v.3.0.1. As a valued member in the Cloud Security Alliance. Poniżej linki, pod którymi można ściągnąć oba dokumenty: https://cloudsecurityalliance.org/download/cloud-controls-matrix-v3-0-1/ https://cloudsecurityalliance.org/download/consensus-assessments-initiative-questionnaire-v3-0-1/ Nowa wersja CCM dostarcza fundamentalne zasady i wskazówki dla dostawców i odbiorców jak ocenić ryzyko i bezpieczeństwo usług w chmurze. Zawiera 16 domen zmapowanych do powszechnie uznanych norm, standardów I regulacji aby zmiejszyć złożoność audytu. W nowej wersji pojawiły się mapowania do zaktualizowanych norm i standardów m.in. COBIT 5.0, IS0/IEC 27001:2013 Nowa wersja CAIQ jest zestawem pytań przydatnych dla konsumentów i audytorów w ocenie dostawcy. W nowej Czytaj dalej

Cloud Control Matrix

Macierz wymagań z zakresu bezpieczeństwa dla dostawców i odbiorców usług w chmurze Cloud Control Matrix (CCM) została zaprojektowana w celu dostarczenia dostawcom w chmurze fundamentalnych zasad z zakresu bezpieczeństwa i wspomagania odbiorców usług w chmurze w ocenie i analizie ryzyka związanego z modelem cloud computing. CCM dostarcza zestawu kontroli w postaci macierzy, która pozwala zrozumieć główne koncepcje  i wymagania zakresu bezpieczeństwa i nadzoru IT w odniesieniu do 14 domen bezpieczeństwa opisanych w przewodniku CSA. Twórcy Cloud Security Alliance Controls Matrix  tworzyli macierz bazując na relacjach pomiędzy wymaganiami powszechnie uznawanych standardów, norm, regulacji I najlepszych praktyk branżowych m.in. ISO 27001/27002, ISACA COBIT, Czytaj dalej