Organizacyjne

Informacja o seminarium i Walnym Zgromadzeniu Członków CSA Polska

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Cloud Security Alliance Polska chciałbym zaprosić Państwa na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 30 października 2014 roku o godz.16:30 w siedzibie PwC przy ul. Al. Armii Ludowej 14 w Warszawie. Proponowany porządek obrad:   Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta. Sprawozdanie Władz Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał. Wybór nowych Władz Stowarzyszenia Wolne wnioski. Zamknięcie zebrania Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków. Przed Walnym Zgromadzeniem Członków, o godz.15:00,  odbędzie się seminarium poświęcone omówieniu wyników badania  Cyberlaw i CSA Polska “Jak polscy dostawcy Czytaj dalej

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków CSA Polska

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Cloud Security Alliance życzę w 2013 roku wszelkiej pomyślności, pogody ducha, a jeśli mają być chmury to tylko takie, które ułatwią funkcjonowanie w życiu i w biznesie. Jednocześnie chciałbym zaprosić Państwa na najbliższe Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23.01.2013 o godz. 18:00 w Sali 312a na 3 piętrze Wydziału Zarządzania PW przy ul. Narbutta 85. Szczegóły dojazdu można znaleźć na stronie – http://www.wz.pw.edu.pl/s6/kontakt-i-lokalizacja-wydzialu-zarzadzania W minionym roku udało się nam uczestniczyć w kilku wydarzeniach i konferencjach, rozpocząć współpracę w ramach międzynarodowej grupy roboczej CSA, uruchomić stronę internetową stowarzyszenia (ww.csa.org.pl),  zakończyć proces rejestracji Czytaj dalej

Pierwszy w Polsce kurs przygotowujący do egzaminu CCSK

W dniach 17-18 grudnia 2012 organizowany jest pierwszy w Polsce kurs przygotowujący do egzaminu CCSK. Szkolenie jest autoryzowane przez Cloud Security Alliance i prowadzone jest przez autoryzowanego trenera. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu i uzyskania certyfikatu Certicate of Cloud Security Knowledge (CCSK) oraz nabycie wiedzy niezbędnej do zarządzania ryzykiem w modelu cloud computing. Kurs składa się z jednego lub dwóch dni szkoleniowych.: CCSK Basic (szkolenie jednodniowe) – W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się ze szczegółowym opisem modelu cloud computing oraz związanymi z nim ryzykami. Kurs obejmuje swym zakresem wszystkie domeny z najnowszego dokumentu z wytycznymi Cloud Security Alliance Czytaj dalej

Rejestracja stowarzyszenia

Z wielką przyjemnością informujemy,  że w dniu 11.10.2012 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu naszego stowarzyszenia do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Tym samym znikają formalne przeszkody i stowarzyszenie w niedługim czasie będzie mogło rozpocząć aktywną działalność. Dziękujemy za cierpliwość i zapraszamy do aktywnej współpracy