SaaS

Saas – Software as a Service – Oprogramowanie jako usługa

  • Klient korzysta z aplikacji dostawcy umieszczonych w chmurze
  • Klient nie zarządza ani kontroluje podstawowej infrastruktury włączając również zasoby sieciowe, serwery, systemy operacyjne i składowanie danych, ani nawet poszczególnych właściwości aplikacji

Aplikacje są dostępne za pomocą różnych urządzeń poprzez interfejs „cienkiego klienta” jak przeglądarka internetowa

Klient nie zarządza ani kontroluje podstawowej infrastruktury włączając również zasoby sieciowe, serwery, systemy operacyjne i składowanie danych. Może też mieć ograniczoną możliwość zmiany ustawień oraz kastomizacji aplikacji, z których korzysta. Przykłady znaczących aplikacji w modelu SaaS:

  • Salesforce.com
  • Gmail
  • Quickbooks Online
  • MailChimp (listamilingowa)
  • Marketo (marketing)
  • Workday (HR i księgowość)

Należy pamiętać, że SaaS zasadniczo jest zmodyfikowaną wersją ASP (Application Service Provider – Dostawca usługi programowej) z lat 90-tych i początku 2000-nych,  z jedną wielką różnicą – współdzieleniem (multitenancy) . Wszystko wskazuje na to, że regularnie korzystasz z usług dostawcy SaaS.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Facebooklinkedin
CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary

Skomentuj