PaaS

PaaS – Platform as a Service – Platforma jako usługa

  • Umożliwia klientom instalację własnych aplikacji i systemów w  infrastrukturze dostawcy
  • Stworzona za pomocą języków programowania i narzędzi wspieranych przez dostawcę

PaaS jest kolejnym poziomem znajdującym się ponad poziomem IaaS umożliwiając dostęp do sprzętu poprzez oprogramowanie pośredniczące lub inne narzędzia umożliwiające integrację

Klient nie zarządza ani kontroluje podstawowej infrastruktury włączając również zasoby sieciowe, serwery, systemy operacyjne i składowanie danych. Klient kontroluje zainstalowane aplikacje oraz ewentualnie może zarządzać konfiguracją własnych hostów.

PaaS jest szerokm pojęciem i często pokrywa się z SaaS. Dobrym przykładem jest Force.com, który zasadniczo powstał przez wydzielenie z Salesforce.com, a który pozwala na zaprogramowanie dodatkowych usług dla SFDC (SalesforceDot Com). Platforma jest dość potężna i istnieje wiele przykładów w zakresie usług, które nie mają nic wspólnego z SFDC. Jedną z największych niedogodności w związku z Force.com jest to, że korzysta ze swojego  własnego języka, co powoduje że użytkownicy są uzależnieni od jednego rozwiązania. Przykład ten dość wiernie odzwierciedla nasz problem. Inne przykłady obejmują ofertę Google PaaS, Heroku i AWS Beanstalk. Dwa ostatnie, które pozwalają załadować odpowiednio prekompilowane pliki Ruby i Java .war po prostu działają. VMWareCloudFoundry jest obecnie w fazie beta, z podobną funkcjonalnością.

PaaS mogą oferować pewne proste funkcje (takie jak API Google’a) lub, jak już pokazaliśmy, szeroką platformę aplikacji. We wszystkich przypadkach musi on działać nad  IaaS w celu obsługi elastyczności i szybkiego udostępniania, przez aplikacje / usługi dynamicznie wykorzystującej zasoby na podstawie potrzeb. Podstawowa infrastruktura jest niewidoczna dla aplikacji, która zapewnia licznikowanie platformy i narzędzi.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Facebooklinkedin
CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary

Skomentuj