Cloud computing

Publikacja NIST (National Institiute of Standards and Technology) jest ogólnie akceptowana i z tego powodu CSA wybrało jego definicje przetwarzania w chmurze w celu uspójnienia i ujednolicenia pojęć. Intencją twórców poradnika było to, aby był on szeroko dostępny i do zastosowania w organizacjach na całym świecie. NIST definiuje przetwarzanie w chmurze poprzez określenie 5 istotnych cech, 3 modeli usług i 4 modeli rozmieszczenia usług. Przedstawiony diagram ilustruje tą definicję.

nist

5 istotnych cech:

Broad network access (szeroki dostęp sieciowy)

Rapid elasticity (błyskawiczna elastyczność)

Measured service (mierzalność usług)

On-demand service (usługa na żądanie)

Resource pooling (agregacja zasobów)

3 modele usług:

IaaS – Infrastructure as service – Infrastruktura jako usługa

PaaS – Platfom as a Service – Platforma jako usługa

SaaS – Software as a Service – Oprogramowanie jako usługa

4 modele rozmieszczenia usługi

Public cloud – chmura publiczna

Private cloud – chmura prywatna

Community cloud – chmura współdzielona

Hybrid cloud – chmura hybrydowa

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Facebooklinkedin
CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary

Skomentuj