API

API – Aplication Programming Interface – Sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.

Przykładem API jest POSIX, czy też Windows API.

Źródło: Wikipedia

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Facebooklinkedin
CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary

Skomentuj