Informacja o seminarium i Walnym Zgromadzeniu Członków CSA Polska

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Cloud Security Alliance Polska chciałbym zaprosić Państwa na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 30 października 2014 roku o godz.16:30 w siedzibie PwC przy ul. Al. Armii Ludowej 14 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  2. Sprawozdanie Władz Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
  4. Wybór nowych Władz Stowarzyszenia
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.

Przed Walnym Zgromadzeniem Członków, o godz.15:00,  odbędzie się seminarium poświęcone omówieniu wyników badania  Cyberlaw i CSA Polska “Jak polscy dostawcy podchodzą do umowy powierzenia?” (szczegóły na stronie https://bezpiecznachmura.org/?p=2170 ) oraz szerszej dyskusji na temat bezpieczeństwa przetwarzania danych w chmurze.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na seminarium przyjmowane są pod adresem: biuro@bezpiecznachmura.org .

Z poważaniem,

Marcin Fronczak

Prezes Zarządu Cloud Security Alliance Polska

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Facebooklinkedin

Skomentuj